Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Vapendelar producerade i EU-länder kan hamna i Burma trots vapenembargo

I rapporten, "Indian helicopters for Myanmar: making mockery of the EU arms embargo" avslöjas att komponenter från vapenindustrin i sex EU-länder, däribland Sverige, kan hamna i Burma trots EU:s vapenembargo. Leveransen gäller sex militära attackhelikoptrar "Advanced Light Helicopter" från Indien till Burma. Den indiska helikoptern består bland annat av delar som produceras i Belgien, Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Om affären blir av riskerar bland annat svenska Saab, via sitt sydafrikanska dotterbolag Saab Avitronics, att indirekt underminera EU:s vapenembargo, eftersom Indien inte har några restriktioner gällande vapenexport till Burma. I rapporten riktas kritik främst mot EU-staterna som har ett ansvar att följa upp att godkänd vapenexport inte exporteras vidare och mot Indien som levererar vapen till Burma. - Större uppmärksamhet måste riktas mot överenskommelser om slutanvändning och vidareexport av komponenter från EU-länder. Om inte detta görs riskerar dessa EU-länder att indirekt stödja den brutala regimen i Burma, som de fördömt för allvarliga människorättsbrott och brott mot mänskligheten, säger Helen Hughes, Amnestys utredare kring vapenexportkontroll. FN:s säkerhetsråd beslutade, i september 2006, att ta upp Burma på sin dagordning på grund av det allvarliga människorättsläget i landet. Brotten mot de mänskliga rättigheterna är mycket utbredda och systematiska. Det förekommer summariska avrättningar, tusentals politiska fångar hålls fängslade under mycket svåra förhållanden, tortyren är utbredd, människor utnyttjas till tvångsarbete under slavliknande förhållanden och militären rekryterar barnsoldater. EU:s vapenembargo mot Burma är juridiskt bindande för samtliga EU-stater och innebär att ingen militär utrustning, vare sig indirekt eller direkt, får exporteras till Burma. - Vad är vitsen med ett vapenembargo om det inte efterlevs, säger Roy Isbister, medförfattare till rapporten från organisationen Saferworld. Enligt rapporten består helikoptern även av delar som produceras av amerikanska företag, USA har också ett vapenembargo mot Burma. Samtliga organisationer som har ställt sig bakom rapporten uppmanar EU att omedelbart inleda konsultationer med den indiska regeringen. Om Indien går vidare med planerna att leverera dessa helikoptrar uppmanas EU vidta följande åtgärder: - Dra tillbaka alla exportlicenser och stoppa alla nya order av komponenter eller teknologi som kan användas i produktionen av ALH-helikoptrar. - Upphöra med allt framtida produktionssamarbete med Indien av vapen som som kan leda till brott mot vapenembargot mot Burma. - Se till att alla framtida licenser av varor och teknologi som levereras till Indien har ett strikt förbud mot vidareförsäljning till länder där EU har beslutat om vapenembargo. Organisationerna uppmanar även EU:s medlemsstater att ge sitt fulla stöd till de pågående arbetet att förhandla fram ett bindande internationellt vapenhandelsfördrag, med globalt bindande regler om överföring av vapen, som stämmer överens med internationella rättsnormer och mänskliga rättigheter. Rapporten är baserad på forskning av Omega research Foundation och har sammanställts av Amnesty International och Saferworld. Följande organisationer har ställt sig bakom rapporten: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Sverige Kristna Fredsrörelsen, Sverige Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité, Belgien Burma Campaign, Frankrike Campagne tegen Wapenhandel, Nederländerna School for a Culture of Peace, Autonomous University of Barcelona, Spanien Burma Campaign, Storbritannien Campaign Against Arms Trade, Storbritannien Läs rapporten: http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA200142007?open&of=ENG-IND Elisabeth Löfgren pressekreterare / press officer ----------------------------- Amnesty International Swedish section Box 4719 116 92 Stockholm Phone: +46 (0)8-729 02 20 mobile: + 46 (0)70-433 09 16 Fax: +46 (0)8-729 02 01 http://www.amnesty.se mailto: elisabeth.lofgren@amnesty.se

Ämnen


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

PRESSKONTOR

PRESSKONTOR

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916