Gå direkt till innehåll
Demonstrationer mot Nicolas Maduro, Venezuelas president, i Caracas 19 April 2017.
Demonstrationer mot Nicolas Maduro, Venezuelas president, i Caracas 19 April 2017.

Pressmeddelande -

​Venezuela: Ökad ”häxjakt” på politiska motståndare under den politiska krisen

Myndigheterna i Venezuela använder sig av landets rättssystem för att på ett olagligt sätt förfölja och straffa oliktänkande, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport som publiceras samtidigt som protesterna i landet ökar - med flera dödsfall och hundratals skadade och fängslade som följd.

Rapporten bygger bland annat på intervjuer gjorda under en researchresa Amnesty gjort till Venezuela under februari 2017 och skildrar bland annat flera fall av personer som fängslats enbart för att de använt sin yttrandefrihet.

Silenced By Force: Politically-Motivated Arbitrary Detentions in Venezuela ger flera exempel på olagligt agerande från venezuelanska myndigheter när det gäller att kväva yttrandefriheten.

Det handlar bland annat om gripanden utan häktningsorder utförda av den Venezuelanska säkerhetstjänsten SEBIN (Servicio Boliviariano de Inteligencia Nacional, SEBIN), åtal mot icke-våldsamma aktivister för brott ”mot hemlandet” och ett oberättigat användande av häktningar före rättegångar samt smutskastningskampanjer i media mot medlemmar av den politiska oppositionen.

-I Venezuela är det inte tillåtet med oliktänkande. Det verkar som att det inte finns någon gräns för myndigheternas vilja att använda sig av en mängd juridiska sätt för att straffa dem som uttrycker en åsikt som skiljer sig från regeringens officiella position. Istället för att ägna sig åt att tysta oliktänkande måste myndigheterna fokusera på att söka konkreta och hållbara lösningar på den akuta kris som landet befinner sig i, säger Erika Guevara Rosas, chef för Amnesty Internationals Amerikaavdelning.

När det gäller sätten att tysta oppositionen anklagas personerna i de flesta fall för allvarliga brott som ”högförräderi mot hemlandet”, ”terrorism eller stöld av militära ägodelar” eller ”uppror” vilket gör det möjligt att häkta dem och sätta dem i förvar före rättegången - även om det saknas tillräckliga bevis för att underbygga anklagelserna.

De här brotten faller under en särskild jurisdiktion (det vill säga rättsbefogenhet - vem som har rätt att döma) såsom militärdomstolar - vilka inte är oberoende, sällan är opartiska och som heller inte ska användas mot civila.

Amnesty International har också dokumenterat fall där kontakten mellan den häktade och hens familj eller försvarsadvokat har begränsats, vilket utsätter den häktade för stor risk att utsättas för allvarliga människorättskränkningar - som tortyr.

- Det faktum att människor sitter i förvar i Venezuela utan att ha några officiella anklagelser mot sig visar på den desperata situation som råder i landet när det gäller mänskliga rättigheter, säger Erika Guevara-Rosas.

Det engelska pressmeddelandet finns bifogat som worddokument, där också flera exempel på individfall tas upp.

Rapporten finns bifogad som pdf.

Läs mer om situationen i landet här.

Ämnen

Kategorier


Amnesty International har avslöjat, dokumenterat och protesterat mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna sedan 1961. Våra brev tänder ljus av hopp för de orättvist fängslade. Våra påtryckningar och protester sätter press på skyldiga makthavare. Och det ger resultat.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, urgent actions och rapporter vi publicerar.

Relaterat innehåll