Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

VIETNAM: Internetförtryck skapar fruktan

En ny rapport som Amnesty publicerar idag visar hur rädslan genomsyrar internetanvändningen i Vietnam. Människor är rädda för att lägga ut information på nätet, och ägare av internetcafér tvingas lämna detaljerade rapporter om sina kunder till myndigheterna. Förutom filtrering och blockering av hemsidor så finns det också en speciell polisstyrka som övervakar och kontrollerar internetanvändare. Många trakasseras, grips och fängslas, bara för att de fredligt uttryckt sina politiska åsikter på nätet. Internetdissidenter är utsatta för ständig övervakning där man bland annat beslagtagit deras datorer. Den överhängande risken för åtal och hårda straff har orsakat en omfattande självcensur. Men rapporten berättar också att det finns växande nätverk av aktivister som trots regeringens kontroll använder sig av internet för att diskutera mänskliga rättigheter. Det finns också en begynnande demokratirörelse som breder ut sig på nätet. Amnestys rapport om internetsituationen i Vietnam släpps en vecka före FN-mötet Internet Governance Forum i Aten. På mötet ska regeringar, företag och ideella organisationer diskutera internets framtid, där åsiktsfriheten är en av punkterna. En delegation från Amnesty kommer att överlämna en namninsamlig för stoppandet av internetförtrycket. Över 42 000 namnunderskrifter har samlats in under den pågående kampanjen "irrepressible.info". - Människorna i Vietnam kan kastas i fängelse för ett enda musklick. Myndigheterna har skapat ett samhälle där rädslan är ständigt närvarande med angivare online som spionerar på internetanvändare. De som vågar stå upp för åsiktsfrihet blir offentligt trakasserade och förföljda, säger Amnesty. - Men det blir fler och fler modiga aktivister som vågar trotsa internetförtrycket och använder internet för att kämpa för de mänskliga rättigheterna. Internets globla natur gör också att människor över hela världen kan vara med och kräva större friheter på nätet i Vietnam, samt stödja vår kampanj för att släppa cyberdissidenterna i Vietnam fria. Amnesty kräver att de vietnamesiska myndigheterna slutar begränsa åsiktsfriheten på internet och att de släpper ut fredliga webbanvändare från fängelse. Organisationen uppmanar människor att gå in på http://irrepressible.info för att stödja kampanjen mot internetförtryck. Där kan de också mejla till de vietnamesiska myndigheterna och kräva att de frisläpper de som blivit fängslade för att de uttryckt sina fredliga politiska åsikter på nätet. Rapporten kartlägger de vietnamesiska myndigheternas allt hårdare kontroll över internet. Det är inte bara ägarna till internetcafér som måste övervaka och rapportera om sina kunder. Internetföretag är också tvunga att ge information om sina användare. Webbanvändarna själva ska dessutom anmäla hemsidor som är kritiska till staten. Utöver detta finns det lagar som förbjuder spridandet av information som orsakar "skada för nationens säkerhet eller ordning". Filtrering och blockering av hemsidor ökar, där de vietnamesiska myndigheterna hävdar att filtreringen är till för att skydda användarna mot pornografi. Enligt en ny rapport från Opennet Initiative stod detta för en obetydlig del av filtreringen. Istället fann de att sidorna som blockerats var de som tillhörde kända dissidenter, eller hemsidor där demokrati och mänskliga rättigheter nämndes. Amnesty belyser särskilt två fall: samvetsfångarna Nguyen Vu Binh och Truong Quoc Huy. Nedan kan du läsa mer om deras fall, och den aktion som genomförs för att de ska släppas fria. Vietnamrapporten är en del av Amnestys arbete mot internetförtryck och hör ihop med "irrepressible.info"-kampanjen som startade i maj 2006. Kampanjen tar upp hur internetcensuren ökat och även enskilda fall av samvetsfångar som fängslats för att de uttryckt sina fredliga åsikter online. Man har också möjliggjort för webbanvändare att agera för att bekämpa internetförtrycket: då de kan e-posta regeringar, stödja Amnestys namninsamling online, samt sprida kampanjen genom att publicera delar av censurerat material från Amnestys databas. Läs hela rapporten : Viet Nam: A tightening net – web-based repression and censorship http://web.amnesty.org/library/index/engasa410082006 Ulrika Olovson, Amnesty Press och media (praktikant)

Ämnen

Regioner


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.