Gå direkt till innehåll
Zimbabwe: Gravida flickor och kvinnor riskerar allvarliga förlossningsskador

Pressmeddelande -

Zimbabwe: Gravida flickor och kvinnor riskerar allvarliga förlossningsskador

Gravida kvinnor och flickor riskerar att drabbas för livet av skador som uppkommer i samband med deras förlossningar eftersom så många föder hemma istället för inom sjukvården. Orsaken till att många gör valet att föda hemma är en bristfällig infrastruktur när det kommer till hälso-och sjukvård, kulturella sedvänjor och höga sjukhuskostnader. Det konstaterar Amnesty International i en ny rapport.

Det som särskilt lyfts i rapporten är risken att drabbas av obstetrisk fistula , en skada som innebär att det uppstår ett hål mellan slidan och urinblåsan, mellan slidan och ändtarmen eller mellan båda. Skadan orsakas av en lång förlossning utan adekvata ingrepp av läkare, oftast i form av kejsarsnitt. Som ett resultat av skadan uppstår urin- och/eller avföringsinkontinens, och barnet blir oftas dödfött.

Amnestys rapport publiceras i samband med den internationella FN-dagen för utrotning av obstetrisk fistula den 23 maj. Rapporten “I never thought I could get healed from this” skildrar det fysiska och psykologiska trauma som kvinnor och flickor som drabbas av detta genomlever.

Rapporten visar också att traumat förvärras på grund av bristen på kunskap om vad som orsakar obstetrisk fistula och hur det kan behandlas, och av alltjämt pågående svårigheter att överhuvudtaget få vård efter en förlossning på grund av det svaga sjukvårdssystemet i Zimbabwe.

— Zimbabwe är ett av de länder i världen där flest kvinnor dör vid förlossningar. Gravida kvinnor måste köpslå med sina liv när de väljer hemförlossningar på grund av underfinanseriade statliga sjukhus med bristfälliga resurser, eller på grund av de inte har råd med vad vården kostar. Kulturella vanor gör också att en del kvinnor inte har något annat val än att ge efter för en hemförlossning som sköts av familjemedlemmar utan kunskap eller av byinvånare, säger Deprose Muchena, Amnesty Internationals regionchef för östra och södra Afrika.

— Det är helt oacceptabelt att kvinnor och flickor riskerar att få men för livet när de föder barn. Myndigheterna i Zimbabwe måste omgående gå till botten med vad som är grundorsaken till att det ser ut så här. Att föda barn ska inte behöva innebära att utsättas för risker som hade kunnat undvikas. Dessutom behöver myndigheterna se till att alla får adekvat vård både inför och efter en graviditet, samt vid abort, säger Katarina Bergehed, sakkunnig kvinnors rättigheter och sexuella och reproduktiva rättigheter vid Amnesty Sverige.

BAKGRUND
Obstetrisk fistula klassas av WHO (Världshälsoorganisationen) som “den värsta förlossningsskadan” och resulterar i att den som drabbats läcker urin och avföring utan att kunna kontrollera detta, vilket ger ett socialt stigma och livslånga emotionella skador. Totalt drabbas mellan 50 000 och 100 000 kvinnor varje år, och flest drabbas i låginkomstländer i Afrika och Asien.

Enligt WHO går det att förhindra obstetrisk fistula genom att minska antalet tidiga och oplanerade graviditeter, upphöra med barnäktenskap och säkerställa tillgång till akutvård inom obstetrik (gravid- och förlossningsvård) — särskilt då tillgång till kejsarsnitt. När det finns tillgång till kvalificerad vård är obstetrisk fistula också behandlingsbar med kirurgi i 92 procent av fallen.

Även om Zimbabwes ministerium för hälsa- och vård av barn ger kvinnor rådet att föda vid de sjukvårdsinrättningar som finns så indikerar demografisk data att nära en fjärdedel av alla kvinnor i landet föder barn utan att någon med professionella kunskaper närvarar. Det beror på kulturella preferenser, religiösa föreställningar, ekonomiska begränsningar, brist på möjlighet att självständigt kunna fatta beslut och på grund av rädsla för dålig vård.

Rapporten finns bifogad som pdf.
Hela det engelska pressmeddelandet finns att läsa här .

Ämnen

Kategorier


Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på www.amnesty.org, där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

Kontakter

Amnesty Sverige

Amnesty Sverige

Presskontakt MEDIA/JOURNALISTER 0704330916